Bohoslužby

 

Pravidelné bohoslužby (mše svatá) se konají ve farním kostele sv. Bartoloměje každou neděli v 11.00 hod. Přede mší sv. je možnost přijmout svátost pokání (sv. zpověď). O svátcích bohoslužby dle ohlášení.

 

Duchovní správa z Lysé nad Labem zajišťuje i udílení svátostí a svátostin katolické církve:

- křest, biřmování, svátost manželství, svátost nemocných, pohřeb.

Je nutná předchozí domluva s duchovním správcem P. Pavlem Porochnavcem z Lysé nad Labem na tel. č. 325 551 354. U svátostí křtu, biřmování a manželství je nutná předchozí příprava.